Projekty - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Projekty

Projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným pre žiakov ZŠ
Projekty 2021/2022
Názov projektu
Popis
Registrácia detí/školy
Ako sa kedysi...
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Netradičné vyučovanie, v priebehu ktorého získajú deti informácie o tom, ako si kedysi museli ľudia zarábať na živobytie, ako vyzeral odev na vidieku a v mestách, akým spôsobom ľudia v minulosti bývali, ako kedysi vyzeralo roľnícke gazdovstvo, aké náradie sa používalo, aké rastliny sa pestovali, ako sa chovali zvieratá, na čom sa pieklo, aké sa užívalo kuchynské náradie, ...
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Diela klasikov slovenskej literatúry
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Čítanie človeka vždy obohacuje. Predstavené knihy ponúkajú zaujímavý dej a v neposlednom rade pohľad na život v minulosti. Počas vyučovania literatúry ponúkneme žiakom to najlepšie spomedzi diel klasikov slovenskej literatúry. Spoločne sa pozrieme na tieto diela "trochu ináč".
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Etiketa na úrovni
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Kurz verbálnej a neverbálnej komunikácie, asertivity, vystúpenia na verejnosti.
Kurz zameraný na komunikáciu priblíži žiakom pojmy: verbálna a neverbálna komunikácia, asertivita, vystupovanie na verejnosti a umenia zaujať, základy protokolu, spoločenská etiketa, pravidlá spoločenskej prednosti, pozdrav, ...
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
FortIQ Deň
(žiaci 4.-5. roč. ZŠ)
Vyučovanie plné zábavy, rešenia logických úloh, čítania s porozumením, matematických rébusov, záhadných úloh...
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Huncút v regióne Šariš
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Projekt zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Klub nadaných detí
(žiaci 1.-9. roč. ZŠ)
Ponúkame možnosť vzdelávania v Klube nadaných detí. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie. Máme 2 Kluby nadaných detí: v prenajatých priestoroch na ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove a SZŠ DSA, Mukačevská 1 v Prešove.

Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ a 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž preverí logické myslenie, matematické schopnosti, priestorový úsudok a verbálne myslenie.
10. ročník Logickej olympiády - po registrácii v školských kolách a finálové kolo sa uskutoční na Pedagogickej fakulte PU v Prešove.
Registrácia detí/škôl prostredníctvom webovej stránky www.logickaolympiada.sk.
Termín: december 2021 - január 2022
Logická olympiáda pre najmenších
(deti MŠ - predškolského veku)
Súťaže je určená predškolákom. Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky.
Registrácia detí/materských škôl prostredníctvom webovej stránky www.logickaolympiada.sk.
Termín: marec 2022
Logické myslenie detí
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ alebo 5.-9. roč. ZŠ)
Zaujímavá vyučovacia hodina v materskej alebo základnej škole.
Stretnutie s deťmi u VÁS na škole za účelom predstavenia aktivít Rozumieme nadaným a rozboru logických úloh, spoločného riešenia, zdôvodňovania a argumentácie.
Registrácia detí/žiakov/škôl v priebehu celého školského roka.
Logopédia na škole / Logopédia online
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu pre deti základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodinu je možné realizovať (aj) online formou. Cieľom je rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
Nie je možné registrovať deti/školu. Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Logiformiáda
(žiaci 4.-9. roč. ZŠ)
Rozvoj logického myslenia, tvorivosti, fantázie a predstavivosti prostredníctvom didaktickej pomôcky LOGIFORMES.
Podstatou je rozvoj logického myslenia. Súťažiaci pracujú s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia) a precvičujú rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správneho riešenia). Myslenie nadaných školákov potrápia zadania označené piktogramom (motýľ, panda, sova) v súlade od jednoduchého k zložitejšiemu.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Majstrovstvá v násobení a delení
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Súťaž v riešení zaujímavých slovných úloh. Už len násobiť a deliť :)
Registrácia žiakov/škôl v priebehu celého školského roka.
Malý princ
(žiaci 2.-4. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho.
Priekopnícka audiokniha z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Nesmrteľný príbeh malého filozofa, ktorý spadol na Zem z asteroidu B 612.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Myšlienky géniov
(žiaci 4. roč. ZŠ)
Projekt zameraný na spoznávanie života a práce Géniov, ktorí ovládli svet. Leonardo a pero, ktoré kreslí budúcnosť, Einstein a stroje času, Edison, ktorý vymyslel takmer všetko, Darwin a ako to bolo s dinosaurami.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Odborné semináre Rozumieme nadaným
(určené pedagógom, odborným zamestnancom poradenských zariadení a študentom VŠ)
Odborné seminára organizujeme v priebehu celého školského roka. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať aktuality na stránke www.nadanedieta.sk.
Registrácia účastníkov v priebehu celého školského roka.
Šľahačková princezná
(žiaci 1.-2. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre nadaných žiakov na motívy hudobného albumu P. Hammela a hudobnej skupiny Prúdy).
Neodolateľné sprievodné slovo Kamila Peteraja, v podaní Jozefa Krónera, robí zo Šľahačkovej princeznej celkom akceptovateľnú rozprávku pre inteligentnejšie deti, zatiaľ čo dospelí sa pobavia na niekoľkých jemných dvojzmysloch.
 
Šľahačková princezná je prepracovaná do jednotlivých predmetov (slovenský jazyk, matematiky, výtvarná výchova, prvouka) a je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Talent základných škôl regiónu Šariš
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo  pre postupujúcich finalistov na MsÚ v Prešove, v zasadačke v prešovskom parlamente.


Registrácia detí/materských škôl prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: február 2022
Veda a technika
(žiaci 1.-5. roč. ZŠ)
Pokusy, experimenty, bádanie za účasti ľudí z praxe - vedeckých výskumníkov.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.
Žime zdravo
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
O zdraví, zdravom životnom štýle, pravidelnom cvičení a potrebe pohybu, ale aj chorobách a rôznych ochoreniach sa každoročne rozprávajú žiaci s medicínskym reprezentantom.
Nie je možné registrovať deti/školu.
Registrácia ukončená - rezervované pre max. počet detí/škôl.

Pobytové podujatia  
Detská novinárska škola
(3-dňová škola)
Netradičné vyučovanie mediálnej výchovy. Stretnutia detí sú obohatené o rozhovory, besedy s novinármi a fotografmi slovenských médií. Nechýbajú artikulačné cvičenia, umenie slova a reči, zaujímavé úlohy, či súťaž o Naj článok.
Registrácia detí/materských škôl prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: máj 2022
Logické sústredenie
(3-dňové pobytové podujatie)
Logické sústredenie pre nadané deti. Bohatý program. Sigord pri Prešove. Logické úlohy, športové aktivity, rozvojový program zameraný na matematiku, rozvoj čitateľských schopností, komunikácie, ...
Registrácia detí/materských škôl prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: november 2021
Mladý fotograf
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - turistika + základy fotografovania.
Registrácia účastníkov v priebehu celého školského roka. Web: www.mladyfotograf.sk.
Spoznávame Vysoké Tatry
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - nenáročná turistika vo Vysokých Tatrách.
Registrácia účastníkov v priebehu celého školského roka. Web: www.mladyfotograf.sk.

Projekty, ktoré sme realizovali v minulosti - sme pripravení kedykoľvek zrealizovať opäť
Deti v sieti - školský projekt pre nadané deti ☺Diela klasikov slovenskej literatúry ☺Dievčatko so zápalkami ☺Filmový kabinet deťom ☺FortIQ Deň ☺Jesenné hry s listami ☺Kniha v znamení Troch pátračov ☺Komunikácia a reč ☺Kto je kto ☺Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti ☺Majstrovstvá v násobení a delení ☺Maľované dejiny osidľovania ☺Matematická reťaz ☺Mať čisté ruky nie je veľká veda ☺Moje zdravé raňajky ☺My sme tu doma: Prešov ☺Myšlienky géniov ☺Najväčší neživý výtržník ☺Nočná obloha ☺Online testovanie logického myslenia ☺Príbeh amerického bankára zo Šariša ☺Putovanie dejinami čítaním povestí ☺Radosť a smútok ☺Rozsvieťme modrú ☺Rozprávam správne ☺Rozprávkový príbeh o tajomnej lodi ☺Rozvoj logického myslenia a pamäte ☺Rozvoj priestorovej predstavivosti ☺Sila matematiky ☺Spoznávame Európu Spoznávame Vysoké Tatry ☺☺Staň sa konštruktérom - Merkus stavebnice ☺Stretnutie primátorov Šariša ☺Šľahačková princezná ☺Tajná porada ☺Týždeň mozgu ☺Týždeň netradičných foriem vyučovania ☺Úsmevné príbehy Macha a Šebestovej ☺Úžasné spomienky starých rodičov ☺Veda a technika ☺Vedec, ktorý vynašiel budúcnosť ☺Výlety za "päťku" ☺Vytvorme filmový dokument ☺Vzdelávací systém LOGICO ☺Zázračná cesta Nilsa Holgersona
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2022
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah