Aktuálne - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Aktuálne

Aktuálne projekty a akcie
ROZVÍJAME SCHOPNOSTI NADANÝCH DETÍ
Podľa mnohých svetových organizácií sú za nadané deti považované tie, ktoré majú výnimočnú schopnosť premýšľať a učiť sa. Zvyčajne vynikajú v jednej konkrétnej oblasti (matematika, maľba, tanec, jazyky, spev, šport, literatúra, logické myslenie ,...). Nadané deti majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku. Potrebujú náročnejšie výzvy. Častokrát nestačia bežné detské hry a činnosti, ako robia ostatné deti ich veku, potrebujú podnetné prostredie.

Nadané dieťa - www.nadanedieta.sk
Seriál Nadané deti
Logické olympiády - www.logickaolympiada.sk
Klub nadaných detí - www.knd.sk
Odborné semináre
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2022
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah