Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
Ponúkame školské i mimoškolské aktivíty zamerané na intelektovo nadané deti. Rozvojový program je vytvorený skúsenými učiteľmi, psychológmi a špeciálnymi pedagógmi.
ROZVÍJAME SCHOPNOSTI NADANÝCH DETÍ
Podľa mnohých svetových organizácií sú za nadané deti považované tie, ktoré majú výnimočnú schopnosť premýšľať a učiť sa. Zvyčajne vynikajú v jednej konkrétnej oblasti (matematika, maľba, tanec, jazyky, spev, šport, literatúra, logické myslenie ,...). Nadané deti majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku. Potrebujú náročnejšie výzvy. Častokrát nestačia bežné detské hry a činnosti, ako robia ostatné deti ich veku, potrebujú podnetné prostredie.

Projekt Nadané dieťa
Seriál Nadané deti
Logické olympiády
Klub nadaných detí
Odborné semináre
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2021
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah