Rozumieme nadaným 3. roč. - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Celoslovenská
iniciatíva
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah
Úvod
Tretí ročník projektov pre nadaných za nami

Program aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným bol zameraný na výchovu a vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov základných a stredných škôl. Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zaujal v predchádzajúcich ročníkoch žiakov, učiteľov, rodičov žiakov, ale aj študentov vysokých škôl a širokú verejnosť.
Netradičné vyučovanie, rôznorodé aktivity a projekty, rozvoj čitateľských zručností, matematického i logického myslenia, finančnej gramotnosti, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj slovnej zásoby, talentu a rôznych druhov inteligencie – to všetko čaká na účastníkov aktivít, ktoré pre žiakov základných a stredných škôl pripravili organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

V treťom ročníku aktivít predstavili organizátori veľkolepého projektu šťastných trinásť projektov pre nadaných žiakov. Ďalšie dve desiatky voľnočasových projektov uskutočnia koordinátori projektu v priebehu školského roka počas víkendov a prázdninových dní.

Nadaní žiaci sa už v tomto roku zúčastnili logického sústredenia (IQáčik), ktoré naplnilo predstavy (aj) náročných účastníkov podujatia. Logické úlohy, hlavolamy, spoločenské hry, programovanie robotických hračiek, matematika a čitateľské projekty, či športové aktivity a rozvoj osobitostí každého žiaka boli stredobodom záujmu účastníkov – nadaných žiakov z Prešova a Sabinova.

Projekty zamerané na zdravý životný štýl a zdravie (Do školy bez desiaty a Žime zdravo) patria tradične medzi obľúbené medzi žiakmi základných škôl. Aj v tomto roku sa žiaci oboznámia s potrebou zdravého životného štýlu, stravovania, športu alebo turistiky a nezabudli sme ani na množstvo spoločných zdravých jedál a besied s odborníkmi na zdravú výživu.

Program pobytového zájazdu „Vedecká výprava malých vedcov“ pozostáva zo širokého spektra rôznorodých aktivít realizovaných netradičnými formami a metódami vyučovania. Práca v pripravených kluboch: archeológie, pokusov a experimentov, biológie a botaniky, umenia a športu prinesie zúčastneným „malým vedcom“ radosť a udelenie titulov „Učeň“ – „Tovariš“.

Sviatkom nadaných žiakov na Slovensku je uskutočnenie školských kôl a neskôr aj samotného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Do súťaže, ktorá preverí logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie, sa každoročne zapoja tisícky žiakov z celého Slovenska. Súčasťou finálového kola Logickej olympiády je odborný seminár Rozumieme nadaným, v ktorom sa pozvaní odborníci a hostia venujú zaujímavým témam z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.

Nemenej zaujímavou súťažou, tentokrát pre predškolákov, je Malá Logická Olympiáda. Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, počítanie a precvičovanie jemnej motoriky. Súťaž predškolákov sa uskutoční v tomto roku už po tretíkrát a veríme, že opäť zaujme tisíce detí.

Vlastivedný projekt „Šariš Tour“ je určený záujemcom, ktorých zaujíma život v obciach regiónu Šariša. Cestovanie, oboznámenie so životom na dedine, chov domácich zvierat, dejiny i súčasnosť, to všetko zaujme.

Mladým fotografom je určený celoslovenský internetový projekt Fotografia očami detí, ktorý je vypracovaný s dôrazom na školské a mimoškolské aktivity a záujmy žiakov základných škôl. Projekt podporuje vzťah detí ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a mládežou. Projekt umožňuje nadšencom fotografie zasúťažiť si v dvoch súťažných témach: fotografia digitálnym fotoaparátom a fotografia mobilným telefónom. Exkurzie, víkendové výlety a letný camp pre mladých fotografov prinesieme v rámci portálu Mladý fotograf.

Prvý Klub nadaných detí na Slovensku je venovaný deťom/žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov detí, tímové hry, exkurzie. Klub združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou logickou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi, najmä s dôrazom na sociálnu oblasť i na rešpektovanie v kolektíve.

Prvý Klub nadaných detí na Slovensku vznikol v roku 2013 v Prešove. Vekové zacielenie je prvý a druhý stupeň školy. Dôležitým prvkom je spolupráca s rodičmi, ako aj inými školami. To všetko patrí tiež medzi aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným.

Dve desiatky svetových architektonických skvostov z kociek lega sme už vytvorili v rámci projektu Kto sa hrá – nehnevá. Lego projekt pokračuje aj v novom školskom roku a prináša spoznávanie svetových stavieb, rozvoj fantázie, jemnej motoriky, logického myslenia a štúdium množstva faktov, obrazových materiálov a dokumentov. Cestovanie svetom a spoznávanie svetových stavieb detí baví.

Diela zahraničnej literatúry spisovateľa Charlesa Dickensa môžu nadaní žiaci spoznávať celoročne prostredníctvom hodín čítania, práce s textom, výtvarnými a komunitnými stretnutiami s našimi koordinátormi. Literatúru spoznávajú žiaci nielen v slovenskom jazyku! Knižnicu velikána anglickej literatúry sme zriadili vďaka darom slovenských veľvyslancov v zahraničí.

Zaujímavý projekt „Etiketa na úrovni“ realizujeme pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s láskavým súhlasom Mareka Trubača, a to v rámci pokračovania rovnomenného seriálu, ktorý je zverejnený aj na internete. Množstvo aktivít a cvičení čaká na žiakov/školy, ktoré sa zapoja.

Okrem predstavenej „trinástky“ projektov, ktoré v tomto roku pripravujeme pre záujemcov o výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov, predstavíme počas školského roka množstvo ďalších nemenej zaujímavých akcií: Talent základných škôl regiónu Šariš, Komunikácia a reč, Vytvorme filmový dokument, Myšlienky géniov, Mať čisté ruky nie je veľká veda, Maľované dejiny osídľovania, Logopédia v škole, Fort IQ Deň, Čítanie povestí a putovanie dejinami, Týždeň mozgu, Šľahačková princezná, Spoznávame Vysoké Tatry a ďalšie.

Vznik celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným podporil začiatkom školského roka 2015/2016 vtedajší minister školstva SR Juraj Draxler. Počas dvoch rokoch organizovanie projektov a aktivít pre nadaných a talentovaných žiakov Rozumieme nadaným zaujalo tisícky žiakov, učiteľov a rodičov z miest po celom Slovensku.
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2019
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah