Pre rodičov - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Celoslovenská
iniciatíva
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah
Máte doma intelektovo nadané dieťa?

Nadané dieťa potrebuje v škole náročnejšie výzvy. Na vzdelávanie nadaných detí sa zameriavajú školy pre nadané deti, školy s triedami pre nadané deti (kde je v triede menej detí). Deti sa môžu vzdelávať v tzv. bežnej triede formou školskej integrácie. K nadaným deťom je potrebné pristupovať citlivo a vypracovať mu individuálny vzdelávací program.

Nadané deti potrebujú špeciálny prístup.

Na základe bohatých skúseností so vzdelávaním a výchovou nadaných detí máme pripravený špeciálny program, ktorý zabezpečí rozmanitosť detských záujmov. Riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, množstvo logických hier, spoločenských hier, rozvoj intelektových schopností, rôzne prednášky a besedy, víkendové sústredenia a množstvo ďalších projektov nájdete v ponuke na školský rok 2019/2020.

Aktuálne ponúkame (zdrama) stretnutia s nadanými deťmi školy v programe Rozvoj logického myslenia (riešenie úloh finálových kôl celoslovenskej Logickej olympiáda intelektovo nadaných žiakov).

Od septembra spustíme registráciu do Klubu nadaných detí v Prešove (max. počet registrovaných žiakov je 50., taktiež už čoskoro nás nájdete v Prešove - poskytneme metodickú pomoc pre nadané deti, rodičov detí, učiteľov.

Informujte školu o našej činnosti, zapájajte sa do rôznych projektov (ktoré sú zdarma). Niektoré naše projekty realizujeme za poplatok oprávnených nákladov na dieťa, napr. ubytovanie, strava, návštevy kultúrnych inštitúcií, cestovné... (napr. logické sústredenia, rôzne pobytové kurzy, ...)
Každoročne oceňujeme ľudí, ktorí nám pomáhajú a spolupodieľajú sa na našich projektoch pre nadané deti. V roku 2019 získal ocenenie Rozumieme nadaným slovenský režisér Juraj Jakubisko.
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2019
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah