O nás - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Celoslovenská
iniciatíva
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným

Na základe skúseností so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť) intelektovo nadanými žiakmi prinášame prostredníctvom iniciatívy ucelený program zameraný nadaných žiakov.
Organizátor: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov

V centre nášho záujmu je podpora optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a sociálneho vývinu detí a mládeže vo veku od dvoch rokov do ukončenia prípravy na povolanie. Ponúkame komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby pre deti a mládež, rodičom, učiteľom a vychovávateľom poradenský servis.
Spolupracujeme s materskými, základnými strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcii, ktoré sa starajú o detmi, mládež a rodinu.

Za projektami Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti.

Veríme, že iniciatíva Rozumieme nadaným napomôže predstaviť nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity a záujmy.

Koordinátor projektu: Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov

Po odoslaní správy kontaktným formulárom sa zobrazí úvodná stránka Rozumiemenadanym.sk.

Kontakt:Adresa:

Ul. SNP 15, 083 01 Sabinov

Telefón:

0918 640 971

Email:

nadanedieta@gmail.com
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2019
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah