Naše projekty - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Celoslovenská
iniciatíva
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah
Projekty pre (nielen) nadaných žiakov a študentov

V školskom roku 2019/2020 prinášame (opäť) zaujímavé projekty a akcie pre (nielen) nadaných žiakov a študentov. Bližšie info o projektoch nájdete v priložených odkazoch, príp. nás kontaktujte.
Detská novinárska škola
Netradičné vyučovanie mediálnej výchovy. Súčasťou stretnutí sú rozhovory, besedy s novinármi a fotografmi slovenských médií. Nebudú chýbať artikulačné cvičenia, umenie slova a umenie reči, rôzne zaujímavé úlohy, či súťaž O naj článok.
____

Etiketa na úrovni
Zaujímavý kurz zameraný na komunikáciu, protokol etiketu, priblíži žiakom nasledovné pojmy: verbálna a nevrbálna komunikácia, asertivita, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať, základy protokolu, spoločenská etiketa, pravidlá spoločenskej prednosti, pozdrav, zoznamovanie a predstavovanie, ako nepokaziť podanie ruky, vykanie a tykanie, telefonovanie a netiketa, imidž. Projekt Etiketa na úrovni realizujeme v školskom prostredí s láskavým súhlasom Mareka TRUBAČA. Jednotlivé videosúbory o etikete p. Trubača nájdete na youtube kanáli - Etiketa.
____

Fotografia očami detí
Celoslovenský internetový projekt určený žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Projekt je vypracovaný s dôrazom na školské a mimoškolské voľnočasové aktivity a záujmy detí, podporu vzťahu detí ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a mládežou. Info: fod.sk
____

Klub nadaných detí
1. Klub nadaných detí na Slovensku!
Jedinečný, venovaný práve deťom/žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov detí, tímové hry, exkurzie. Klub združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou logickou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi, najmä s dôrazom na sociálnu oblasť, s dôrazom na rešpektovanie v kolektíve. Info: knd.sk
____

Logická olympiáda
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií (tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj integrovaní - začlenení žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede).
Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove. Súťaž preverí logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok i verbálne myslenie.
Logická olympiáda je najväčšia súťaž (podujatie) určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Info: logickaolympiada.sk
____

Logické sústredenie
Logické sústredenie je určené žiakom 1., 2. stupňa z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Program sústredenia pozostáva z niekoľkých častí: riešenie logických úloh, hlavolamov, spoločenských hier zameraných na podporu a rozvoj logického myslenia, emočnej inteligencie, športové aktivity, turistika, ale aj aktivity zamerané na súdržnosť kolektívu a rozvoj osobitostí každého žiaka.
Realizácia aktivít prebieha formou skupinových hier, netradičných foriem vyučovania, zaujímavých slovných úloh (precvičujeme pamäť, ale aj čitateľské zručnosti), spoločenských hier a aktivít zameraných na motorickú zručnosť u detí mladšieho školského veku, kreativitu, fantáziu a myslenie. Info: nadanedieta.sk/logicke-sustredenia.html
____

Malá Logická Olympiáda
Celoslovenská súťaž určená predškolákom! Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, počítanie i precvičovanie jemnej motoriky najmenších. Zvládnutie pravidiel logiky a základov počítania u detí predškolského veku je dôležité pre zvládnutie vyučovacích predmetov v škole i pre život samotný. Súťaž je bezplatná a patrí medzi aktivity celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Testovanie predškolákov sa každoročne uskutočňuje v priestoroch a réžii prihlásenej materskej školy. Organizátor poskytne zdarma testovací súbor úloh pre predškolákov a po ukončení (aj) certifikát o absolvovaní Malej logickej olympiády. Súťaž je možné realizovať samostatne písomnou formou alebo spoločným riešením celého kolektívu detí napr. pri počítači, interaktívnej tabuli, atď. Info: logickaolympiada.sk/mala-logicka-olympiada.html
____

Mladý fotograf
Voľnočasová aktivita žiakov experimentujúcich s fotografiou a fotoaparátom prerástla vo fascinujúci projekt. Fotografický krúžok vznikol v roku 2004 v Sabinove a o dva roky neskôr pod názvom foto-poznávací krúžok zaujal (aj) prešovských školákov. Projekt Mladý fotograf s pätnásťročnou tradíciou má za sebou stovky aktivít, tisícky účastníkov a môže sa pýšiť množstvom mladých odchovancov, ktorých práca je ocenená ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Podporujeme mladých fotografov, organizujeme poznávacie výlety, projekty, športové víkendy, fotografické súťaže, workshopy, podporujeme Klub nadaných detí Prešov, Logické sústredenie nadaných žiakov a mnohé ďalšie akcie. Doteraz sme spoločne zorganizovali viac ako 600 akcií pre viac ako 3000 žiakov základných a stredných škôl. Info: mladyfotograf.sk
____

Myšlienky géniov
Leonardo a pero, ktoré kreslí budúcnosť, Einstein a stroje času, Edison, ktorý vymyslel takmer všetko, Darwin a ako to bolo s dinosaurami.
____

Po stopách Roalda Dahla
Zaujímavý čitateľský projekt spojený s dielami Roalda Dahla. Mladých čitateľov prevedie projekt zaujímavým cestovaním v čase, počas ktorého spoznajú život spisovateľa, jeho diela, známe-neznáme postavičky z knižiek.
____

Odborné semináre - Mimoškolský projekt vzdelávania nadaných, Učíme nadané deti, Rozumieme nadaným
Odborné semináre sú určené študentom vysokých škôl pedagogického smeru (Mimoškolský projekt vzdelávania nadaných), učiteľom (Učíme nadaných žiakov) a rodičom nadaných detí, učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom (Rozumieme nadaným). Témou seminárov sú prezentované príspevky odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Odborný seminár „priláka“ do Prešova množstvo odborníkov, ako z radu vystupujúcich, tak aj spomedzi odborníkov pôsobiacich na slovenských školách. Info: logickaolympiada.sk/na-pu-priblizili-svet-nadanych--deti.html
____

Stavebné kocky - LaQ
Sedem druhov stavebných kociek a nekonečné množstvo možností. Svetoznáme japonské stavebnice LaQ dokonale vystihujú tvrdenie, že v jednoduchosti je krása a odrážajú tak ducha tradičnej japonskej kultúry a architektúry. Deti sa naučia s minimálnym počtom dielikov vytvoriť úchvatné trojdimenzionálne objekty či stvorenia, pri ktorých naplno využijú svoju predstavivosť - lebo menej je väčšinou naozaj viac.
____

Talent základných škôl regiónu Šariš
Prešovská radnica každoročne privíta na svojej pôde nadané a talentované deti. Uskutoční sa tam finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie. Info: nadanedieta.sk/talenty-zs--1.html
____

Žime zdravo
Pravidelné cvičenie a športovanie môže priaznivo ovplyvniť imunitný systém organizmu a jeho funkcie. O imunite, zdravom životnom štýle, pravidelnom cvičení a potrebe pohybu, ale aj chorobách a rôznych ochoreniach sa každoročne rozprávajú žiaci s medicínskym reprezentantom spoločnosti Imonuglukan s.r.o. Súčasťou netradičnej vyučovacej hodiny sú rôzne aktivity, príprava zdravej desiaty, workshop, zábavné úlohy, výroba informačných letákov o zdravom životnom štýle.
____

Projekty, ktoré sme realizovali v minulosti. V prípade záujmu škôl - po dohode - je možné projekty opäť uskutočniť.

Deti v sieti - školský projekt pre nadané deti ☺Diela klasikov slovenskej literatúry ☺Dievčatko so zápalkami ☺Filmový kabinet deťom ☺FortIQ Deň ☺Jesenné hry s listami ☺Kniha v znamení Troch pátračov ☺Komunikácia a reč ☺Kto je kto ☺Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti ☺Majstrovstvá v násobení a delení ☺Maľované dejiny osidľovania ☺Matematická reťaz ☺Mať čisté ruky nie je veľká veda ☺Moje zdravé raňajky ☺My sme tu doma: Prešov ☺Myšlienky géniov ☺Najväčší neživý výtržník ☺Nočná obloha ☺Online testovanie logického myslenia ☺Príbeh amerického bankára zo Šariša ☺Putovanie dejinami čítaním povestí ☺Radosť a smútok ☺Rozsvieťme modrú ☺Rozprávam správne ☺Rozprávkový príbeh o tajomnej lodi ☺Rozvoj logického myslenia a pamäte ☺Rozvoj priestorovej predstavivosti ☺Sila matematiky ☺Spoznávame Európu Spoznávame Vysoké Tatry ☺☺Staň sa konštruktérom - Merkus stavebnice ☺Stretnutie primátorov Šariša ☺Šľahačková princezná ☺Tajná porada ☺Týždeň mozgu ☺Týždeň netradičných foriem vyučovania ☺Úsmevné príbehy Macha a Šebestovej ☺Úžasné spomienky starých rodičov ☺Veda a technika ☺Vedec, ktorý vynašiel budúcnosť ☺Výlety za "päťku" ☺Vytvorme filmový dokument ☺Vzdelávací systém LOGICO ☺Zázračná cesta Nilsa Holgersona
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2019
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah